måndag 6 augusti 2007

Gröna fingrar

Dagens frågor kommer från Malin • Vad har du mest av; blomväxter eller gröna växter utan blommor, har du någon favorit?
  Jag har i huvudsak gröna växter, men några blommande är det allt också. Min favorit är en doftranka, som jag ärvt efter mamma, den blommar nästan året runt.

 • Har du balkong, trädgård etc. där du odlar något själv, vad?
  Vi har trädgård där jag odlar "allt", både fruktträd, grönsaker och blommor.

 • Vilka växter tycker du är lätta/svåra att hålla levande?
  Innan den här sommaren skulle jag sagt att tagetes är väldigt lättodlat, men i år har jag verkligen misslyckats med dem. Lätt att hålla levande har en kaktus, som jag nog haft i 25 år, varit. Begonior brukar inte bli långlivade hos mig.

 • När du köper växter till dina fönster, hur tänker du då?
  Vi har öster och söderläge på våra vardagsrumsfönster, så det måste man ta hänsyn till. För övrigt vill jag ha en blandning av gröna och blommande växter.

 • Anser du att du har gröna fingrar?
  Jag önskar att jag skulle kunna säga att jag har gröna fingrar, men tror inte att jag har det i alla fall. Jag misslyckas alltför ofta, men ambitionen är alltid hög.

Inga kommentarer: